514/1999

Given i Helsingfors den 22 april 1999

Lag om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/1978) 7 kap. 18 §, sådan den lyder i lag 385/1986, samt

ändras 11 kap. 2 §, sådan den lyder i lag 1162/1997, som följer:

11 kap.

Straffstadganden

2 §

Om straff för brott mot 7 kap. 14 § bestäms i 30 kap. 3 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

RP 199/1996
LaUB 30/1998
RSv 302/1998

Helsingfors den 22 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.