479/1999

Utfärdat i Helsingfors den 19 mars 1999

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på järnväg

Trafikministeriet har upphävt senaste stycke av punkterna (2) - (4) vid kapitlet A i bihang XXIV av del III av bilaga i trafikministeriets beslut av den 18 september 1997 om transport av farliga ämnen på järnväg (901/1997), sådant det lyder delvis genom beslut av 156/1999, samt

tillagt nytt andra stycke till varje punkterna (2) - (4) vid kapitlet B i bihang XXIV av del III av bilaga som följer:Detta beslut träder i kraft den 1 april 1999.

Bestämmelser som gäller före den 1 februari 1999 får dock tillämpas till den 30 juni 1999.

Helsingfors den 19 mars 1999

Trafikminister
Kimmo Sasi

Överingenjör
Liisa Virtanen

BILAGA
TRANSPORTBESTÄMMELSER FÖR FARLIGA ÄMNEN
DEL III
Bihang XXIV
BESTÄMMELSER OM RANGERINGSARBETE, MONTERING
OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TÅG
B. Bestämmelser angående skyddsvagnar

(2)


Denna bestämmelser gäller dock inte vagnar som är lastade med dieselolja, gasolja och lätt och tung brännolja (FN-nummer 1202, etikett nr 3) samt vagnar i skytteltrafik mellan Finland och Ryssland som är lastade med ämnen som motsvarar ovannämnda bränslen.

(3)


Denna bestämmelser gäller dock inte vagnar som är lastade med dieselolja, gasolja och lätt och tung brännolja (FN-nummer 1202, etikett nr 3) samt vagnar i skytteltrafik mellan Finland och Ryssland som är lastade med ämnen som motsvarar ovannämnda bränslen.

(4)


Denna bestämmelser gäller dock inte vagnar som är lastade med dieselolja, gasolja och lätt och tung brännolja (FN-nummer 1202, etikett nr 3) samt vagnar i skytteltrafik mellan Finland och Ryssland som är lastade med ämnen som motsvarar ovannämnda bränslen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.