470/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Förordning om ändring av 15 § förordningen om alkoholdrycker och sprit

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 22 december 1994 om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) 15 § 4 mom., sådant det lyder i förordningen 423/1998, som följer:

15 §

Utan hinder av vad som stadgas i moment 2, kan innehavaren av detaljhandelstillstånd som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen bedriva handel med produkter som avses i sagda tillstånd om söndagar mellan klockan nio och aderton förutsatt, ett det i frågavarande försäljningsstället ligger i omedelbar närhet av eller i närä anslutning till tillverkningsstället.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 1999.

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.