456/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av 29 § lagen om rättegången i hyresmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 29 § 2 mom. lagen den 10 augusti 1973 om rättegången i hyresmål (650/1973) som följer:

29 §

En sakkunnigledamot skall vara finsk medborgare och ha fyllt minst 25 och högst 70 år. Den som är försatt i konkurs eller vars handlingsbehörighet har begränsats kan inte vara sakkunnigledamot.Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998
LaUB 20/1998
RSv 234/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.