452/1999

Given i Helsingfors den 1 april 1999

Lag om ändring av 33 § förundersökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 33 § förundersökningslagen av den 30 april 1987 (449/1987) som följer:

33 §

Är den som förhörs under 15 år skall vårdnadshavaren, intressebevakaren eller en annan laglig företrädare beredas tillfälle att vara närvarande vid förhöret.

Om en omyndig som fyllt 15 år eller en person, för vilken förordnats en intressebevakare, hörs som målsägande eller misstänkt, skall den omyndiges intressebevakare, vårdnadshavare eller en annan laglig företrädare för den omyndige beredas tillfälle att vara närvarande vid förhöret, ifall en sådan person enligt 12 kap. 1, 1 a eller 2 § rätte- gångsbalken vid rättegång som gäller det brott som undersöks skulle få föra talan i stället för eller vid sidan av sin huvudman.

En företrädare som avses i 1 eller 2 mom. behöver likväl inte beredas tillfälle att vara närvarande vid förhör, om det för utredningen av brottet är nödvändigt att omedelbart förhöra huvudmannen. Den förhördes företrädare skall i sådant fall så snabbt som möjligt underrättas om förhöret.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998
LaUB 20/1998
RSv 234/1998

Helsingfors den 1 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.