437/1999

Given i Helsingfors den 26 mars 1999

Lag om ändring av 5 § lagen om översändande av handlingar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar (74/1954) 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 952/1993, som följer:

5 §

Vad som i denna lag bestäms om statens förvaltningsmyndigheter tillämpas även på regeringen, högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen och, då ändring söks i försäkringsdomstolens utslag, på högsta domstolen, samt på revisionsrådet vid statens revisionsverk och på de kommunala förvaltningsmyndigheterna.Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 114/1998
LaUB 19/1998
RSv 217/1998

Helsingfors den 26 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.