436/1999

Given i Helsingfors den 26 mars 1999

Lag om ändring av 1 § lagen om offentlighet vid rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 december 1984 om offentlighet vid rättegång (945/1984) 1 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller offentlighet vid rättegång i riksrätten, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, förvalt- ningsdomstolarna, tingsrätterna, jorddomstolarna, vattendomstolarna, försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen, marknadsdomstolen och krigsdomstol.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 114/1998
LaUB 19/1998
RSv 217/1998

Helsingfors den 26 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.