431/1999

Given i Helsingfors den 26 mars 1999

Lag om ändring av 3 § lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen (74/1918) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 250/1996, som följer:

3 §

Högsta förvaltningsdomstolen behandlar ytterligare ärenden som gäller besättande och skötsel av tjänster som förvaltningsdomstols överdomare och förvaltningsdomstols- domare enligt vad som bestäms särskilt om dem.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 114/1998
LaUB 19/1998
RSv 217/1998

Helsingfors den 26 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.