357/1999

Given i Helsingfors den 19 mars 1999

Förordning om ändring av 7 och 16 a § förordningen om smittsamma sjukdomar

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/1986) 7 § 10 punkten och 16 a §, dessa lagrum sådana de lyder, 7 § 10 punkten i förordning 833/1992 och 16 a § i förordning 1237/1993, som följer:

7 §

Folkhälsoinstitutet skall


10) föra ett riksomfattande register över smittsamma sjukdomar och när vederbörande ministerium så förordnar ett register över bärare av mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel,


16 a §

Vederbörande ministerium kan dessutom förordna att läkare förutom de smittsamma sjukdomar som anges i 2 § även skall anmäla andra konstaterade epidemier av smittsamma sjukdomar och att laboratorier som avses i 10 § lagen om smittsamma sjukdomar skall anmäla undersökningsresultat som visar andra fall av smittsamma sjukdomar. Anmälningarna kan innehålla prover och bakgrundsuppgifter som behövs vid bekämpningen av smittsamma sjukdomar, dock inte personuppgifter. Personuppgifter skall dock fogas till den anmälan om smittsam sjukdom som laboratoriet gör om konstaterande av mikrob som är synnerligen resistent mot läkemedel.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 19 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.