350/1999

Utfärdat i Helsingfors den 12 mars 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 5 a § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant detta lagrum lyder i lag 1133/1997, beslutat:


Helsingfors den 12 mars 1999

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

-ldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Social- och hälsovårdsministeriets beslut Nr 350

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.