336/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Lag om ändring av 1 § lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1991 om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/1991) 1 § som följer:

1 §

Varje kommun skall inom sitt område sköta verkställigheten av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) samt av andra lagar, förordningar och beslut som gäller landsbygdsnäringar så som bestäms särskilt.

Kommunen skall ge handräckning och avge utlåtanden och redogörelser till jord och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, arbetskrafts- och näringscentralen och andra statliga myndigheter i ärenden som hör samman med landsbygdsnäringarna.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 60/1998
JsUB 15/1998
RSv 252/1998

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.