324/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av 49 a § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juli 1977 om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 49 a §, sådan den lyder i lag 556/1995 som följer:

49 a §

Av ett område som har inlösts enligt denna lag med äganderätt bildas en eller flera inlösningsenheter så att av områden som har inlösts för olika användningsändamål bildas olika enheter. Inlösningsenheter kan även bildas på annat sätt, om den som ansöker om inlösen begär detta eller om det annars är ändamålsenligt och klarheten i fastighetssystemet inte äventyras. Med inlösarens samtycke kan ett inlöst område införlivas med en fastighet som han äger sedan tidigare och som tjänar samma ändamål, om det finns förutsättningar enligt fastighetsbild ningslagen för att sammanslå den fastighet som skall bildas av det område som inlöses med den förefintliga fastigheten. Områden som hör till olika kommuner får inte ingå i en och samma registerenhet.

Om inlösen sker med stöd av markanvändnings- och bygglagen, kan av det inlösta området på inlösarens begäran bildas en annan fastighet än en inlösningsenhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 110/1998
JsUB 16/1998
RSv 253/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.