316/1999

Given i Helsingfors den 12 mars 1999

Förordning om ändring av förordningen om ansvarighet för oljeskador

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 15 november 1996 om ansvarighet för oljeskador (852/1996) 3 § 1 mom., 10 § 1 mom. och 16 § 2 mom. som följer:

3 §

Sjöfartsverket skall före godkännandet av en i 1 § avsedd försäkring skaffa ett utlåtande av Försäkringsinspektionen. Utlåtande behöver dock inte begäras, om det är uppenbart att försäkringsgivaren är tillförlitlig och solvent.


10 §

Sjöfartsverket skall beträffande en i 7―9 § avsedd försäkring skaffa ett utlåtande av Försäkringsinspektionen. Utlåtande behöver dock inte begäras, om det är uppenbart att försäkringsgivaren är tillförlitlig och solvent.


16 §

Närmare bestämmelser om försäkringar och säkerheter beträffande utländskta fartyg samt om tillsynen enligt 15 § utfärdas dock av sjöfartsverket. Sjöfartsverket skall innan det utfärdar bestämmelser om försäkringar inhämta ett utlåtande av Försäkringsinspektionen.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Helsingfors den 12 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.