303/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av 32 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) 32 §, sådan den lyder i lag 332/1997, som följer:

32 §
Tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Om inte något annat bestäms i denna lag, skall på utbildningsstöd, ersättning för uppehälle och ersättning för inkvartering dess- utom tillämpas vad som i 28 § 6 mom., 29 § 1 mom. samt 32, 36, 36 a, 39, 40 a, 40 b, 43, 43 a och 46 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om arbetslöshetsdagpenning och ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998
LaUB 22/1998
RSv 250/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.