286/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om upphävande av 15 § 2 mom. lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 15 § 2 mom., sådant det lyder i lag 881/1994.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998
LaUB 22/1998
RSv 250/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.