227/1999

Given i Helsingfors den 5 mars 1999

Lag om ändring av 76 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 76 § 1 mom. 4 a-punkten, sådan den lyder i lag 431/1996, som följer:

76 §
Vissa skattefria ersättningar i anslutning till tjänstgöring utomlands

Skattepliktig inkomst är inte


4 a) ersättning som Europeiska gemenskapernas kommission betalar för att täcka de särskilda kostnaderna och de ökade levnadskostnaderna för skötseln av uppdraget som nationell expert som förordnats att tjänstgöra vid kommissionen eller för skötseln av något annat av kommissionen godkänt expertuppdrag som hänför sig till Europeiska unionens utvidgningsprocess; som sådan ersättning anses utkomstbidrag, fast tillägg till utkomstbidrag samt ersättning för resekostnader, flyttningskostnader och kostnader för särskilda uppdrag eller annan därmed jämförbar ersättning som kommissionen betalar,Denna lag träder i kraft den 15 mars 1999.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1999.

RP 281/1998
StaUB 69/1998
RSv 279/1998

Helsingfors den 5 mars 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.