217/1999

Utfärdat i Helsingfors den 4 mars 1999

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1999

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 12 § 1 och 3 mom. samt 13 § 1 och 2 mom. i sitt beslut av den 10 december 1998 om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1999 (941/1998) som följer:

12 §
Stöd som betalas per djur

Stöd per djur betalas utgående från antalet husdjur som varit i producentens besittning vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om de tidpunkter på basis av vilka stödet fastställs. Om antalet djur vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs har sjunkit tillfälligt på grund av eldsvåda, djursjukdom eller motsvarande av producenten oberoende orsak kan, på grunder som jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmer, vid beräkningen av stödet användas det stabila djurantalet vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs, förutsatt att produktionen är kontinuerlig.


Stöd betalas per djur till högst följande belopp:

Regionerna A och B mk Region C mk
dikor 437 200
suggor 1 140 207
broilermödrar 41,80 15,30
moderdjur av kalkon, gås och anka 47,30 20,90
hägnade moderdjur av fasan och and 34,10 20,90
getter för mjölkproduktion 1 142 485

13 §
Stöd som betalas per djurenhet

Stöd per djurenhet betalas utgående från antalet husdjur som varit i producentens besittning vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om de tidpunkter på basis av vilka stödet fastställs.

Stödet för tjurar bestäms utgående från det genomsnittliga antalet tjurar på lägenheten under tiden 1.1―30.6.1999. Det genomsnittliga antal djur som ligger till grund för stödet för tjurar baserar sig på en kalkyl som Lantbrukets Datacentral Ab gör utgående från de uppgifter som producenten anmält till djuridentifikationsregistret. Producenten är skyldig att kontrollera kalkylens utgångsdata och vid behov att anmäla rättelser till Lantbrukets Datacentral för uppgörande av en preciserad kalkyl.Detta beslut träder i kraft den 10 mars 1999.

Helsingfors den 4 mars 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.