216/1999

Utfärdat i Helsingfors den 4 mars 1999

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 12 § 1 och 2 mom. samt bilaga 2 i sitt beslut av den 10 december 1998 om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (943/1998) som följer:

12 §
Stöd per djurenhet

Stöd per djurenhet betalas utgående från antalet husdjur som varit i producentens besittning vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs. Om de tidpunkter på basis av vilka stödet fastställs beslutar jord- och skogsbruksministeriet.

Stödet för tjurar bestäms utgående från det genomsnittliga antalet tjurar på lägenhetenunder tiden 1.1―30.6.1999. Det genomsnittliga antal djur som ligger till grund för stödet för tjurar baserar sig på en kalkyl som Lantbrukets Datacentral Ab gör utgående från de uppgifter som producenten annmält till djuridentifikationsregistret. Producenten är skyldig att kontrollera kalkylens utgångsdata och vid behov att anmäla rättelser till Lantbrukets Datacentral för uppgörande av en preciserad kalkyl.Detta beslut träder i kraft den 10 mars 1999.

Helsingfors den 4 mars 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Bilaga 2

OMRÄKNINGSKOEFFICIENTER FÖR

DJURENHETER%Djurenhet = de

de
Dikor 1
Tjurar, 6 mån. ― under 2 år 0,6
Tjurar, 2 år och över 1
Tackor, getter 0,15
Suggor, galtar 0,7
Hönor, inklusive moderhönor 0,013
Broilrar 0,0053
Moderdjur av broiler, gås, anka och kalkon 0,026
Moderdjur av and och fasan, hägnade 0,013
Hästar, över 6 mån.
― avelsston (inkl. ponnyston) 1
― finska hästar 0,85
― 1―3 år gamla övriga hästar och ponnyer 0,60

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.