205/1999

Given i Helsingfors den 19 februari 1999

Lag om ändring av 47 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 47 kap. 1 § strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådant detta lagrum lyder i lagarna 578 och 1010/1995, ett nytt 3 mom. som följer:

47 kap.

Om arbetsbrott

1 §
Arbetarskyddsbrott

Enstaka förseelser mot arbetarskyddsbe- stämmelserna som i arbetarskyddshänseende kan anses vara ringa och som avses i 49 § lagen om skydd i arbete (299/1958) eller 9 § lagen om företagshälsovård (743/1978) betraktas dock inte som arbetarskyddsbrott.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

RP 224/1998
ApUB 17/1998
RSv 259/1998

Helsingfors den 19 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.