204/1999

Given i Helsingfors den 19 februari 1999

Lag om ändring av 9 § lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 9 § lagen den 29 september 1978 om företagshälsovård (743/1978), sådant detta lagrum lyder i lag 694/1995, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

9 §
Straff

En arbetsgivare eller en företrädare för denne, som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att ordna sådan företagshälsovård som avses i 7 § 1 mom., skall för underlåtenhet att ordna företagshälsovård dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

RP 224/1998
ApUB 17/1998
RSv 259/1998

Helsingfors den 19 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.