200/1999

Utfärdat i Helsingfors den 18 februari 1999

Trafikministeriets beslut om ändring av 2 § och bilagan i trafikministeriets beslut om fordonsförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har

ändrat 2 § 8―10 punkten i sitt beslut av den 20 december 1995 om fordonsförvaltningscentralens avgifter (1605/1995) och punkt 8 i bilagan i beslutet, dessa punkter sådana de lyder i beslut 1107/1998, samt

fogat till 2 §, sådan den lyder i nämnda beslut 1107/1998, en ny 11 och en ny 12 punkt samt till bilagan, sådan den lyder i sistnämnda beslut, en ny 11 och en ny 12 punkt, som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter till självkostnadsvärde

För följande prestationer uppbär fordonsförvaltningscentralen en i bilagan till detta beslut fastställd fast avgift enligt prestationens självkostnadsvärde:


8) prestationer som hänför sig till mottagandet av körtillståndsprov, beviljandet av körtillstånd och utbildning för transport av farliga ämnen samt prestationer som gäller säkerhetsrådgivarexamen,

9) intyg,

10) av den som bedriver besiktningsverksamhet för varje besiktning som utförts månaden innan en avgift för tillsyn och en avgift för registeranvändning,

11) prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet, och

12) prestationer som hänför sig till behandling och beviljande av koncession för besiktning.


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1999.

Helsingfors den 18 februari 1999

Trafikminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Kari Saari

Bilaga

AVGIFTSTABELL
2 § AVGIFTSBESLUTET

8. Prestationer och beslut som hänför sig till mottagandet av körtillståndsprov och beviljandet av körtillstånd för transport av farliga ämnen
8.1 ADR-utbildningstillstånd 400 mark
8.2 ADR-körtillståndsprov 90 mark
8.3 Tilläggsavgift för utförande av ADR-körtillståndsprov annanstans än på besiktningsstället eller utanför normala öppettider 700 mark
― kilometerersättningar enligt statens resereglemente
8.4 Beviljande, förnyande, ändring eller duplettexemplar av ADR-körtillstånd 120 mark
8.5 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för ett transportslag 750 mark
8.6 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för två transportslag 1 000 mark
8.7 Tilläggsavgift för specialisering på flera än en ämnesgrupp 250 mark/ ämnesgrupp
8.8 Duplettexemplar av examensintyg 150 mark

11. Prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet
11.1 Utbildningstillstånd för en allmän utbildningsperiod 1 000 mark
11.2 Utbildningstillstånd för årsbesiktning av lätta fordon 1 000 mark
11.3 Utbildningstillstånd för årsbesiktning av tunga fordon 1 000 mark
11.4 Utbildningstillstånd för registreringsbesiktning av lätta fordon 1 000 mark
11.5 Utbildningstillstånd för registreringsbesiktning av tunga fordon 1 000 mark
11.6 Utbildningstillstånd för ADR-besiktningar 1 000 mark
11.7 Utbildningstillstånd för bromskontroll 1 000 mark
11.8 Utbildningstillstånd för fortbildning 2 500 mark
11.9 Examensavgift/elev 400 mark
11.10 Förnyande/ändring av utbildningstillstånd 500 mark
11.11 Provfrågor/prov 2 000 mark
12. Koncession för besiktning
12.1 Behandling av koncessionsansökan 4 000 mark
12.2 Förnyande av koncession 1 000 mark
12.3 Behandling av ansökan om bisysslotillstånd 4 000 mark
12.4 Förnyande av bisysslotillstånd 1 000 mark

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.