177/1999

Utfärdat i Helsingfors den 9 februari 1999

Justitieministeriets beslut om ändring av 1 § i justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser

Justitieministeriet har

ändrat 1 § i sitt beslut av den 16 september 1993 om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser (821/1993), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i justitiministeriets beslut 1145 och 1292/1995 samt 79, 620 och 911/1997, till den del det gäller Raseborgs tingsrätt som följer:

1 §

Tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser är följande:

Tingsrätt Kansli (f=filialkansli) Sammanträde

Raseborg Ekenäs Ekenäs Hangö Kyrkslätt


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1999.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 9 februari 1999

Justitieminister
Jussi Järventaus

Regeringsråd
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.