135/1999

Given i Helsingfors den 5 februari 1999

Lag om ändring av 31 § kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 31 § 2 mom. som följer:

31 §
Allmänna krav

Vid förläggningen av produktionsanläggningar där kemikalier hanteras och lagras industriellt skall beaktas faran för person-, miljö- och egendomsskador på grund av olyckor samt det nuvarande och framtida användningssyftet för förläggningsplatsen och dess omgivning samt det användningssyfte som anvisas i en plan enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999), liksom också eventuella planbestämmelser för området. En produktionsanläggning där kemikalier hanteras eller lagras industriellt får inte heller förläggas i strid med detaljplanen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 101/1998
MiUB 6/1998
RSv 248/1998

Helsingfors den 5 februari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.