107/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av 22 § lagen om fastighetsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 december 1997 om fastighetsfonder (1173/1997) 22 § som följer:

22 §
Närmare bestämmelser

När vederbörande ministerium utfärdar närmare bestämmelser skall det i tillämpliga delar iaktta vad som i 2 kap. 3, 4, 4 a, 5, 5 a, 6 och 6 a § värdepappersmarknadslagen bestäms om de särdrag i fastighetsfondernas informationsskyldighet som gäller grunderna för placeringsverksamheten och placeringsförfarandena, begränsningarna av placeringsverksamheten och kredittagningsfullmakterna, värderingsgrunderna samt fastighetsfondernas viktigaste egenskaper, och med beaktande av att uppgifterna också kan tas in i stadgarna för fastighetsplaceringsverksamheten.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 209/1998
EkUB 37/1998
RSv 235/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.