82/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av 8 § lagen om fiskeriförsäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 juli 1958 om fiskeriförsäkringsföreningar (331/1958) 8 § som följer:

8 §

Bidrag utbetalas av statsmedel endast till en sådan fiskeriförsäkringsförening vars allmänna försäkringsvillkor jord- och skogsbruksministeriet har fastställt efter att ha hört Försäkringsinspektionen. För fastställelsen skall föreningen underställa sina försäkringsvillkor jämte senare ändringar jord- och skogsbruksministeriet för granskning.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 163/1998
EkUB 29/1998
RSv 202/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.