76/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Förordning om ändring av postförordningen

På föredragning av trafikministern

fogas till postförordningen av den 22 december 1993 (1385/1993) en ny 2 a och 2 b § som följer:

2 a §
Kvalitetsnorm för posttjänster

Postverket skall dela ut de postförsändelser som har lämnats in för förmedling och utdelning följande arbetsdag, och för vilka har betalats gällande avgift, så att minst 85 procent når mottagaren följande arbetsdag och minst 95 procent senast den andra arbetsdagen.

2 b §
Postverkets kostnadsredovisning

Postverkets kostnadsredovisning skall vara öppen för insyn och icke-diskriminerande.


Denna förordning träder i kraft den 3 februari 1999.

Parlamentets och rådets direktiv 97/67/EG; EGT nr L 15, 21.1.1998, s. 14

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.