53/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av 29 § lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 29 § 1 mom. lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991), sådant detta lagrum lyder i lag 820/1996, som följer:

29 §

Har emittenten erlagt en betalning som grundar sig på en värdeandel till den som enligt uppgifterna på värdeandelskontot eller i den förteckning som nämns i 4 § 1 mom. lagen om värdeandelssystemet på förfallodagen eller på en avstämningsdag som bestäms i bolagsordningen eller i en placeringsfonds stadgar hade rätt att ta emot betalningen, men framgår det sedan att han inte hade rätt att göra det, är betalningen dock giltig, utom då emittenten visste eller borde ha vetat att betalningen sker till fel person.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 202/1998
EkUB 35/1998
RSv 219/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.