51/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av 1 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989) 1 kap. 2 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 584/1996, som följer:

2 §

Denna lag tillämpas på bevis (värdepapper) som utfärdas över


4) en fondandel eller en därmed jämförbar andel i ett fondföretag.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 202/1998
EkUB 35/1998
RSv 219/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.