50/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av 2 § lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 5 punkten lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993), sådant detta lagrum lyder i lag 572/1996, som följer:

2 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag


5) fondbolag och förvaringsinstitut,Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 202/1998
EkUB 35/1998
RSv 219/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.