41/1999

Utfärdat i Helsingfors den 22 januari 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av vattnet vid allmänna badstränder

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat punkten "Mikrobiologiska parametrar" i bilaga I till social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 25 april 1996 om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av vattnet vid allmänna badstränder (292/1996) som följer:

KVALITETSKRAV PÅ BADVATTEN
Mikrobiologiska parametrar: Krav:
Koliforma bakterier (35―37°C, 24 h) mindre än 10 000/100 ml
Fekala koliforma bakterier (44,5°C, 24 h) mindre än 500/100 ml
Fekala streptokocker (37°C, 48 h) mindre än 200/100 ml
Enterovirus (1) 0 PFU/10 l
Bakteriofager/100 ml ―
Salmonella (2) 0/1 l


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1999.

Helsingfors den 22 januari 1999

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överingenjör
Leena Hiisvirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.