36/1999

Given i Helsingfors den 22 januari 1999

Förordning om ändring av bilagan till förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet avgett sitt utlåtande för universitets del på föredragning av undervisningsministern

ändras förteckningen över läroämnen i vilka de fördjupade studierna har ställningen av huvudämne inom den utbildning som leder till magisterexamen på det pedagogiska området vid olika universitet, som hör till bilagan till förordningen den 21 april 1995 om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området (576/1995),

sådan den lyder i förordning 276/1998, som följer:

Förteckning
över läroämnen i vilka de fördjupade studierna har ställningen av huvudämne inom den utbildning som leder till magisterexamen på det pedagogiska området vid olika universitet
HU JoU JU LU UU TU ÅU ÅA
Pedagogik x x x x x x x x
Vuxenpedagogik, vuxenutbildning x x x x x
Specialpedagogik x x x x
Pedagogisk psykologi x x
Pedagogisk sociologi x
Musikpedagogik x
Hushållsvetenskap x x
Slöjdpedagogik, slöjdvetenskap, textilslöjd x x x x

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999.

När en studerande har slutfört sina studier i huslig ekonomi innan denna förordning träder i kraft kan studierna antecknas i examensbetyget som studier i huslig ekonomi även efter det att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 22 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.