Ursprungliga författningar: 1999

1378/1999
Förordning om ändring av 2 och 8 § förordningen om rehabiliteringspenning
1377/1999
Förordning om ändring av 6 § förordningen om handikappbidrag
1376/1999
Förordning om upphävande av 3 § 2 mom. familjepensionsförordningen
1375/1999
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen
1374/1999
Lag om ändring av 14 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
1373/1999
Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag
1372/1999
Lag om ändring av 8 och 9 § lagen om vårdbidrag för barn
1371/1999
Lag om ändring av 17 § lagen om frontmannapension
1370/1999
Lag om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1369/1999
Lag om ändring av familjepensionslagen
1368/1999
Lag om ändring av folkpensionslagen
1367/1999
Lag om ändring av 4 och 9 § matrikellagen
1366/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1365/1999
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelningsoch övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
1364/1999
Statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 1999 års skördeskador
1363/1999
Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1999
1362/1999
Statsrådets beslut om ändring av 15 § statsrådets beslut om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
1361/1999
Förordning om ändring av förordningen om arbetskraftskommissioner
1360/1999
Förordning om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice
1359/1999
Förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter
1358/1999
Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 2 000
1357/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om temporär ändring av besluten om marknadsföring av utsäde av stråsäd samt vall- och foderväxter
1356/1999
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1355/1999
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1354/1999
Förordning om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
1353/1999
Lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
1352/1999
Lag om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab
1351/1999
Förordning om ändring av 8 och 15 § förordningen om förskottsuppbörd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.