1189/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av 5 § lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1997 om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997) 5 § 1 mom. 3 punkten som följer:

5 §
Utbildning som främjar yrkesfärdigheterna

Som utbildning som främjar yrkesfärdigheterna betraktas utbildning som omfattar minst 20 studieveckor i en följd och som ordnas vid en läroanstalt under offentlig tillsyn, då utbildningen


3) när det gäller den som tidigare har siktat på lägre eller högre högskoleexamen men som har avbrutit dessa studier innan arbetslösheten enligt 4 § 2 mom. 2 punkten har börjat, leder till samma examen eller leder till att en högre högskoleexamen avläggs i det fall att den som ansöker om stödet, på basis av en tidigare examen eller andra studieprestationer har godkänts för sådana studier som leder till högre högskoleexamen och som universitetet ordnar som ett särskilt planerat program.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 211/1998
KuUB 12/1998
RSv 182/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.