1179/1998

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1998

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 15 § 2 mom. lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) beslutat:

1 §

Som lön som ligger till grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie skall anses lön eller annat vederlag som i ett arbetseller tjänsteförhållande eller i något annat anställningsförhållande erhållits som ersättning för arbete.

Som lön vid arbete utomlands skall anses sådan lön som i Finland skulle betalas för motsvarande arbete eller lön som annars kan anses motsvara arbetet.

2 §

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie innehålls inte på löner som betalas enligt lagen om lönegaranti (866/1998).

3 §

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie innehålls inte på kompletteringsdagpenning som har betalats av en sjukkassa verksam i anslutning till arbetsgivaren.

4 §

Arbetsgivaren innehåller löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos den betalningsskyldiga i samband med varje lönebetalning.

5 §

Arbetstagaren skall i början av året eller när arbetsförhållandet inleds meddela arbetsgivaren betjäningsavgiftens belopp, som ligger till grund för skatten. Arbetsgivaren uppbär på basis av detta månatligen löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie hos arbetstagaren. Arbetsgivaren skall i samband med förskottspremien och den slutliga lönesumman meddela olycksfallsförsäkringsanstalten betjäningsavgiftens belopp, om arbetsgivaren har en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Beslutet tillämpas på lön som betalas ut efter att beslutet har trätt i kraft.

Helsingfors den 22 december 1998

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Hannu Hakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.