1173/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av 12 § lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § 1 och 6 mom. lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

För skatteåren 1999 och 2000 fördelas samfundsskatten så att statens utdelning är 58 procent och kommunernas utdelning 40 procent. Från skatteåret 1999 är församlingarnas utdelning av samfundsskatten 2 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.


Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § inkomstskattelagen, så att kommunernas andel är 95,2381 procent och församlingarnas andel 4,7619 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 129/1998
StaUB 61/1998
RSv 243/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.