1150/1998

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1998

Skattestyrelsens beslut om tidpunkten för slutförande av beskattningen av samfund och samfällda förmåner

Skattestyrelsen har med stöd av 49 § i lagen av den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) bestämt:

1 §

Beskattningen av samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs sedan 10 månader förflutit från utgången av den månad då räkenskapsperioden slutade.

Om flera räkenskapsperioder slutar under samma kalenderår, beräknas tidpunkten för slutförande av beskattningen enligt den senaste räkenskapsperioden.

2 §

Detta beslut träder i kraft 1.1.1999. Genom beslutet upphävs Skattestyrelsens beslut av den 8 april 1997 (345/1997).

Helsingfors den 21 december 1998

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Marja Liisa Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.