1147/1998

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1998

Trafikministeriets beslut om ändring av bilaga 1 till trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

Trafikministeriet har

ändrat bilaga 1 till sitt beslut av den 28 december 1994 om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1511/1994), sådan den lyder i beslut 95/1998, som följer:


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1998

Trafikminister
Matti Aura

Biträdande avdelningschef, som byråchef
Raimo Kurki

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.