1121/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Lag om upphävande av 54 § 2 mom. lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 20 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) 54 § 2 mom.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 246/1998
ShUB 33/1998
RSv 222/1998

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.