1109/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Lag om ändring av 9 § lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen (74/1918) 9 §, sådan den lyder i lag 250/1996, som följer:

9 §

Föredragande vid högsta förvaltningsdomstolen är kanslichefen samt referendarieråden, äldre förvaltningssekreterarna och förvaltningssekreterarna.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

När lagen träder i kraft överförs de personer som har utnämnts till en stadigvarande tjänst som yngre förvaltningssekreterare vid högsta förvaltningsdomstolen utan särskilda åtgärder till de förvaltningssekreterartjänster som inrättas.

RP 171/1998
LaUB 12/1998
RSv 141/1998

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.