1072/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av 70 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 70 § 2 mom., sådant det lyder i lag 227/1995, som följer:

70 §
Riksdagsmans kostnadsersättningar och reserätt samt kostnadsersättningar för ledamöter i Europaparlamentet

Såsom i 1 mom. nämnd skälig ersättning betraktas talmannens och vicetalmännens anslag enligt lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947), en riksdagsmans telekommunikationsersättning samt, om inte något annat visas, 80 procent av en riksdagsmans kostnadsersättning.Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

LM 120 och 121/1998
RSk 31/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.