1062/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om upphävande av 14 a § lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 14 a § lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/1978), sådant detta lagrum lyder i lag 420/1993.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 123/1998
FvUB 12/1998
RSv 183/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.