1035/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

fogas till förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) en ny 36 a § som följer:

36 a §
Registreringstecken och registreringsskyltar för fordon som skall omregistreras

På registreringstecken och registreringsskyltar för fordon som skall omregistreras tillämpas 36 §. På ansökan kan för ett fordon likväl ges det registreringstecken som fordonet tidigare har haft. Ett registrerings- tecken av detta slag betraktas inte som ett specialtecken.

När ett fordon omregistreras kan för fordonet på ansökan ges registreringsskyltar som upptar ett i 36 § 1 mom. a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten, om fordonet tidigare har haft sådana skyltar.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.