1026/1998

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 1998

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på järnväg

Trafikministeriet har

upphävt anmärkning 3 vid punkt 1 A, titel 2451 vid punkt 1 TO i mnr 201, titel 2451 vid punkt 1 TO i mnr 250 i del II av bilaga, titel 2451 vid punkt 1 TO i tabell i punkt 2.5.2.5 i bihang X och titel 2451 vid punkt 1 TO i tabell i punkt 2.5.2.5 i bihang XI av del III av bilaga i trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på järnväg (901/1997), samt;

ändrat punkt 1 O, titel 1965 vid punkt 2 F, anmärkningar 1 och 2 vid punkt 5 samt 6 A i mnr 201, punkterna (2) och (3) i mnr 201a, punkterna (2) ― (4) i mnr 207, punkt (1) (a) i mnr 210, mnr 217, punkterna (2) (a), (3) och (6) i mnr 223, punkt (1) i mnr 226, mnr 239, titel 3220 vid punkt 2 A, titel 1965 vid punkt 2 F, titel 2194 vid punkt 2 TC och punkt 4 TC i tabell av mnr 250 i del II av bilaga, punkt 2.5.2.3, 2.5.2.5 och titel 2422, 2424, 3220, 3296, 3298 och 3299 vid punkt 2 A, titel 2200, 2453, 3153, 3252 och 1965 vid punkt 2 F, titel 2204 vid punkt 2 TF, titel 2197 och 2420 vid punkt 2 TC, titel 3083 vid punkt 2 TO i tabell i punkt 2.5.2.5, punkt 2.6.1 ― 2.6.1.2, 2.6.2.1, 2.6.3, 2.8 i bihang X och punkt 2.5.2.3, 2.5.2.5 och titel 2422, 2424, 3220, 3296, 3298 och 3299 vid punkt 2 A, titel 2200, 2453, 3153, 3252 och 1965 vid punkt 2 F, titel 2204 vid punkt 2 TF, titel 2197 och 2420 vid punkt 2 TC, titel 3083 vid punkt 2 TO i tabell i punkt 2.5.2.5, punkt 2.6.1 ― 2.6.1.2, 2.6.2.1, 2.6.3, 2.6.3.1, 2.6.5, 2.7.2, 2.8 i bihang XI av del III av bilaga, samt;

tilläggat nytt titel 3337―3340 mellan titlar 3299 och 1078 till punkt 2 A, titel 3354 mellan titlar 1965 och 3161 till punkt 2 F, titel 3355 mellan titlar 3300 och 3160 till punkt 2 TF i mnr 201, nytt mnr 203 ― 205, 212, 213, 215, 216, 219 och 237, nytt titel 2451 mellan titlar 1072 och 3156 till punkt 1 O, titel 3337―3340 mellan titlar 3299 och 1078 till punkt 2 A, titel 3354 mellan titlar 1965 och 3161 till punkt 2 F, titel 3355 mellan titlar 3300 och 3160 till punkt 2 TF till tabell i mnr 250 till del II av bilaga, ny punkt 2.2 ― 2.3.4.3, 2.4, 2.5.1.1, 2.5.1.2 och nytt titel 2451 mellan titlar 1072 och 3156 till punkt 1 O, titel 3337―3340 mellan titlar 3299 och 1078 till punkt 2 A, titel 3354 mellan titlar 1965 och 3161 till punkt 2 F, titel 3355 mellan titlar 3300 och 3160 till punkt 2 TF till tabell i punkt 2.5.2.5, ny punkt 2.5.3 ― 2.5.9 till bihang X och ny punkt 2.2 ― 2.3.4.3, 2.4, 2.5.1.1, 2.5.1.2 och nytt titel 2451 mellan titlar 1072 och 3156 till punkt 1 O, titel 3337―3340 mellan titlar 3299 och 1078 till punkt 2 A, titel 3354 mellan titlar 1965 och 3161 till punkt 2 F, titel 3355 mellan titlar 3300 och 3160 till punkt 2 TF till tabell i punkt 2.5.2.5, ny punkt 2.5.3 ― 2.5.9, 2.7.7.1 ― 2.7.7.3 till bihang XI i del III av bilaga som följer:


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Bestämmelser av klass 2 som gäller före detta beslut träder i kraft får tillämpas till den 30 juni 1999. Härvid skall följande anteckning göras i godsdeklarationen: "Transport enligt VAK-98".

Helsingfors den 11 december 1998

Trafikminister
Matti Aura

Överingenjör
Liisa Virtanen

Trafikministeriets beslut Nr 1026

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.