1020/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av 67 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 67 § som följer:

67 §
Anställningslån

Såsom skattepliktig förvärvsinkomst betraktas ränteförmåner i samband med lån som erhållits på grundval av anställning, till den del den årliga räntan på lånet är lägre än den grundränta enligt 1 § lagen om vissa referensräntor (996/1998) som fastställs av vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Ränteförmånen i samband med anställningslån beräknas till den 30 juni 1999 enligt den av Finlands Bank fastställda grundränta som tillämpades innan denna lag trädde i kraft.

RP 252/1998
StaUB 48/1998
RSv 180/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.