991/1998

Utfärdat i Helsingfors den 9 december 1998

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg

Trafikministeriet har

upphävt anmärkning 3 vid punkt 1°A, titel 2451 vid punkt 1°TO i mnr 2201, titel 2451 vid punkt 1°TO i mnr 2250 i del II av bilaga A, titel 2451 vid punkt 1°TO i tabell i mnr 211 251 i bihang B.1a och titel 2451 vid punkt 1°TO i tabell i mnr 212 251 i bihang B.1b av del III av bilaga B i trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg (660/1997), samt;

ändrat punkt 1°O, titel 1965 vid punkt 2°F, anmärkningar 1 och 2 vid punkt 5° samt 6°A i mnr 2201, punkterna (2) och (3) och därmed fotnot 2, då nuvarande fotnoter 2―3 byter till fotnoter 3―4 i mnr 2201a, punkterna (2)―(4) i mnr 2207, punkt (1) (a) i mnr 2210, punkterna (2) (a), (3) och (6) i mnr 2223, punkt (1) i mnr 2226, punkt (2) i mnr 2237, punkt (3) i mnr 2239, titel 3220 vid punkt 2°A, titel 1965 vid punkt 2°F, titel 2194 vid punkt 2°TC och punkt 4°TC i tabell av mnr 2250 i del II av bilaga A, mnr 21 260 i del II, punkterna (3) och (5), titel 2422, 2424, 3220, 3296, 3298 och 3299 vid punkt 2°A, titel 2200, 2453, 3153, 3252 och 1965 vid punkt 2°F, titel 1581 och 1582 vid punkt 2°T, titel 2204 vid punkt 2°TF, titel 2197 och 2420 vid punkt 2°TC, titel 3083 vid punkt 2°TO i tabell i mnr 211 251, fotnot 2 i mnr 211 260, mnr 211 280 i bihang B.1a och punkterna (3) och (5), titel 2422, 2424, 3220, 3296, 3298 och 3299 vid punkt 2°A, titel 2200, 2453, 3153, 3252 och 1965 vid punkt 2°F, titel 1581 och 1582 vid punkt 2°T, titel 2204 vid punkt 2°TF, titel 2197 och 2420 vid punkt 2°TC, titel 3083 vid punkt 2°TO i tabell i mnr 212 251 och fotnot 2 i mnr 212 260, mnr 212 280 i bihang B.1b av del III av bilaga B, samt;

tilläggat nytt titel 3337―3340 mellan titlar 3299 och 1078 till punkt 2°A, titel 3354 mellan titlar 1965 och 3161 till punkt 2°F, titel 3355 mellan titlar 3300 och 3160 till punkt 2°TF i mnr 2201, nytt mnr 2203―2205, 2212, 2213, 2215―2217 och 2219, nytt titel 2451 mellan titlar 1072 och 3156 till punkt 1°O, titel 3337―3340 mellan titlar 3299 och 1078 till punkt 2°A, titel 3354 mellan titlar 1965 och 3161 till punkt 2°F, titel 3355 mellan titlar 3300 och 3160 till punkt 2°TF till tabell i mnr 2250 till del II av bilaga A, nytt mnr 211 220― 211 222, 211 230―211 232, 211 233 och därmed fotnot 1, då nuvarande fotnoter 1―2 byter till fotnoter 2―3, nytt mnr 211 234, nytt mnr 211 240―211 250 och nytt titel 2451 mellan titlar 1072 och 3156 till punkt 1°O, titel 3337―3340 mellan titlar 3299 och 1078 till punkt 2°A, titel 3354 mellan titlar 1965 och 3161 till punkt 2°F, titel 3355 mellan titlar 3300 och 3160 till punkt 2°TF till tabell i punkt (5) i mnr 211 251, nytt mnr 211 252―211 258 till bihang B.1a och nytt mnr 212 220―212 222, 212 230―212 232, 212 233 och därmed fotnot 1, då nuvarande fotnoter 1―2 byter till fotnoter 2―3, nytt mnr 212 234, nytt mnr 212 240―212 250 och nytt titel 2451 mellan titlar 1072 och 3156 till punkt 1°O, titel 3337―3340 mellan titlar 3299 och 1078 till punkt 2°A, titel 3354 mellan titlar 1965 och 3161 till punkt 2°F, titel 3355 mellan titlar 3300 och 3160 till punkt 2°TF till tabell i punkt (5) i mnr 212 251, nytt mnr 212 252―212 258 till bihang B.1b i del III av bilaga B som följer:


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Bestämmelser av klass 2 som gäller före detta beslut träder i kraft får tillämpas till den 30 juni 1999. Härvid skall följande anteckning göras i godsdeklarationen: "Transport enlingt VAK-98".

Helsingfors den 9 december 1998

Trafikminister
Matti Aura

Trafikråd
Seija Miettinen

Trafikministeriets beslut Nr 991

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.