982/1998

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om laseranläggningar och besiktning av dem

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 1 § 4 punkten och 2 § 2 mom. i sitt beslut av den 6 juni 1985 om laseranläggningar och besiktning av dem (472/1985), av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i beslut 489/1995, och

fogat till beslutet en ny 3 a § och till 13 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

I detta beslut avses med:


4) SFS-standard av Finlands Standardiseringskommission fastställd standard och med EN-standard av Europeiska organisationen för standardisering fastställd standard.

2 §

Klassificeringen sker med beaktande av anläggningens funktion i normalt och defekt tillstånd. Närmare bestämmelser om klassificeringsgrunderna enligt 1 mom. ingår i standarden EN 60825―1.

3 a §

Som laserpekare godkänns en laseranläggning som hör till säkerhetsklass 1, 2, 3 A eller 3 B. Uteffekten hos en laserpekare som hör till säkerhetsklass 3 B skall dock vara mindre än 3 mW.

I laserspel och andra jämförbara fritidsprodukter som inte är i rådets direktiv 88/378/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet avsedda leksaker får användas laseranläggningar som hör till högst säkerhetsklass 2. Om leksakers säkerhet bestäms särskilt.

13 §

I reklam, uppvisningar eller annan jämförbar verksamhet där arbetstagarna eller andra närvarande personer kan utsättas för laserstrålning får användas laseranläggningar med en uteffekt av högst 5 mW, om inte Strålsäkerhetscentralen utgående från en inspektion har gett tillstånd till större uteffekt. Om laseranläggningar vars uteffekt är högre än 5 mW bestäms särskilt.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Anmält enligt Europa parlamentets och rådets direktiv 98/34/EG

Helsingfors den 10 december 1998

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Konsultativ tjänsteman
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.