978/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Förordning om ändring av 7 § förordningen om rehabilitering av frontveteraner

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

fogas till 7 § förordningen den 29 december 1988 om rehabilitering av frontveteraner (1348/1988), sådan denna paragraf lyder i förordning 1041/1997, ett nytt 2 mom. som följer:

7 §

Statskontoret skall se till att innehållet och kvaliteten i fråga om rehabilitering som ges utanför Finland i tillämpliga delar motsvarar de krav som i Finland ställs på rehabiliteringen av frontveteraner.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.