977/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Lag om ändring av 4 och 7 § lagen om rehabilitering av frontveteraner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § lagen den 23 december 1988 om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988), sådan den lyder i lag 1227/1993, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder i lag 1040/1997, ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Serviceproducenter

Rehabilitering kan ges av sådana service-producenter som avses i 2 § 2 mom. lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och av sådana självständiga yrkesutövare som avses i nämnda paragrafs 3 mom., av hälsovårdscentraler, av sådana sjukhus och separata verksamhetsenheter för sjukvård som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) samt av sådana verksamhetsenheter som avses i lagen om Helsingfors universitetscentralsjukhus (1064/1989).

Rehabilitering av en frontveteran som stadigvarande är bosatt utomlands kan även ordnas i en rehabiliteringsenhet i det land där den som skall rehabiliteras är bosatt. Statskontoret beslutar om anskaffning och anordnande av sådan rehabiliteringsservice som ges utanför Finland.

7 §
Grunderna för ersättningen

Statskontoret fastställer beloppen av och grunderna för de ersättningar som av statsmedel betalas för rehabilitering som ges utanför Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 227/1998
ShUB 22/1998
RSv 162/1998

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.