951/1998

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om amortering år 1999 av det ansvarsunderskott som föranletts av sänkning år 1994 av försäkringspremien för försäkring enligt i lagen om pension för arbetstagare stadgade minimivillkor samt försäkringspremien för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § 1 mom. lagen den 30 december om temporär sänkning 1994 av den i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare föreskrivna försäkringspremien samt om företagares försäkringspremie 1994 (1536/1993), sådant detta lagrum lyder i lag 1746/1995, beslutat:

1 §

Procentsatsen för den premie som avses i 2 § lagen om temporär sänkning 1994 av den i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare föreskrivna försäkringspremien samt om företagares försäkringspremie 1994 och som uppbärs för amortering av ansvarsunderskottet är 0,4 år 1999.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 10 december 1998

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.