948/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Förordning om pedagogisk behörighet för lärare inom vissa konstområden

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av 57 § 1 mom. grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/1983), 31 § 1 mom. gymnasielagen av samma dag (477/1983), 25 § 1 mom. lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/1987), 19 § lagen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (255/1995), 9 § lagen den 7 april 1995 om musikläroanstalter (516/1995), 5 § 2 mom. lagen den 17 december 1993 om folkhögskolor med statsandel (1218/1993) och 7 § 1 mom. lagen den 3 augusti 1992 om medborgarinstitut (722/1992),

av dessa lagrum 57 § 1 mom. grundskolelagen sådant det lyder i lag 707/1992 och 31 § 1 mom. gymnasielagen sådant det lyder i lag 708/1992:

1 §

Utan hinder av 102 § 1 mom. 3 punkten och 4 mom. grundskoleförordningen (718/1984), 78 § 1 mom. 3 punkten och 4 mom. gymnasieförordningen (719/1984), 2 § 1 mom. och 3 § förordningen om skola som ersätter grundskolan och om privat gymnasium (720/1984), 21 § 2 mom. förordningen om vuxengymnasier (660/1994), 35 § 6 mom. förordningen om läroanstalter för hemslöjd och konstindustri (495/1987), 37 § 5 a-punkten förordningen om läroanstalter för konst och mediekultur (147/1989), 26 § 3 mom. förordningen om yrkeshögskolestudier (256/1995), 2 § 2 mom. förordningen om folkhögskolor med statsandel (1219/1993) och 6 § 1 mom. förordningen om medborgarinstitut (1313/1992) krävs inte pedagogiska studier för lärare av en lektor i bildkonstämnen i grundskolan, en skola som ersätter grundskolan eller ett vuxengymnasium, av en yngre eller äldre lektor i bildkonstämnen vid ett kommunalt eller privat gymnasium, av en lektor i yrkesämnen vid en läroanstalt för hemslöjd och konstindustri eller vid en läroanstalt för konst och mediekultur, av en överlärare eller lektor i hantverk och konstindustri eller i mediekultur och bildkonst vid en yrkeshögskola eller av en tjänsteinnehavare eller befattningshavare i bildkonstämnen vid en folkhögskola med statsandel eller vid ett medborgarinstitut, om personen i fråga vid Konstindustriella högskolan har slutfört minst 35 studieveckors pedagogiska studier för konstnärer.

Utan hinder av vad som föreskrivs i de bestämmelser som nämns i 1 mom. och i 9 § förordningen om musikläroanstalter (880/1995) krävs inte pedagogiska studier för lärare av en lektor i teater, muntlig framställning eller dans i grundskolan, en skola som ersätter grundskolan eller ett vuxengymnasium, av en yngre eller äldre lektor i teater, muntlig framställning eller dans vid ett kommunalt eller privat gymnasium, av en lektor i yrkesämnen vid en läroanstalt för konst och mediekultur, av en överlärare eller lektor i teater och dans vid en yrkeshögskola, av en lärare i dans vid en musikläroanstalt eller av en tjänsteinnehavare eller befattningshavare i teater, muntlig framställning eller dans vid en folkhögskola med statsandel eller vid ett medborgarinstitut, om personen i fråga vid Teaterhögskolan har slutfört minst 35 studieveckors pedagogiska studier för konstnärer.

Utan hinder av vad som föreskrivs i de bestämmelser som nämns i 1 och 2 mom. krävs inte pedagogiska studier för lärare av en lektor i dans i grundskolan, en skola som ersätter grundskolan eller ett vuxengymnasium, av en yngre eller äldre lektor i dans vid ett kommunalt eller privat gymnasium, av en lektor i yrkesämnen vid en läroanstalt för konst och mediekultur, av en överlärare eller lektor i teater och dans vid en yrkeshögskola, av en lärare i dans vid en musikläroanstalt eller av en tjänsteinnehavare eller befattningshavare i dans vid en folkhögskola med statsandel eller vid ett medborgarinstitut, om personen i fråga vid Teaterhögskolan har avlagt högre högskoleexamen inom utbildningsprogrammet för danslärare.

2 §

För att uppnå pedagogisk behörighet på det sätt som avses i 1 § skall de pedagogiska studierna för konstnärer eller avläggandet av examen enligt utbildningsprogrammet för danslärare ha inletts före den 1 januari 1998.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 21 december 1998.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.